parallax background

Što je ESCO?

Kratica ESCO (Energy Service Company) je prepoznatljivi svjetski naziv za sve tvrtke koje pružaju cjelovite energetske usluge i rješenja. Ove usluge obuhvaćaju širok raspon aktivnosti, od razvoja do izvedbe i financiranja projekata na način da se povrat investicije ostvaruje kroz naknadne uštede u troškovima za energente i održavanje do kojih dolazi nakon instalacije opreme, to jest cjelokupne provedbe projekta.

Prema direktivi Europskog parlamenta i vijeća 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti krajnje primjene i energetskim uslugama ESCO (Energy Service Company) je fizička ili pravna osoba koja pruža energetske usluge i/ili druge mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti (primjerice smanjenje korištenja fosilnih goriva, ublažavanje emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova) u objektu ili prostorima korisnika, a do određene mjere preuzima i financijski rizik.

Cilj ESCO modela je osigurati niže troškove za energiju i održavanje kroz ugradnju nove, energetski učinkovite i ekološki prihvatljive opreme te optimizaciju energetskih sustava. Projekti se financiraju iz ostvarenih ušteda u dogovorenom vremenskom razdoblju koje ovisi o klijentu i veličini projekta, dok se ostvarene uštede očituju u smanjenoj potrošnji energenata i manjim troškovima održavanja. Osnovni uvjet ESCO projekta je da se oni izvode na postojećoj infrastrukturi (kroz rekonstrukcija, sanaciju, zamjenu ili modernizaciju) jer je jedino tako moguće usporediti sadašnju i buduću (manju) potrošnju energije.

Rizik ostvarenja ušteda u pravilu preuzima ESCO tvrtka davanjem jamstava, a pored inovativnih projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje energije često se nude i financijska rješenja za njihovu realizaciju. Tijekom otplate investicije za energetsku učinkovitost, klijent plaća jednaki iznos za troškove energije kao prije provedbe projekta koji se dijeli na stvarni (smanjeni) trošak za energiju te trošak za otplatu investicije. Nakon otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje klijentu. Svi projekti su posebno prilagođeni klijentu te je moguće i proširenje projekta uključenjem novih mjera energetske učinkovitosti uz odgovarajuću podjelu investicije. Na taj način klijent je u mogućnosti modernizirati opremu bez rizika ulaganja, budući da rizik ostvarenja ušteda može preuzeti ESCO tvrtka. Uz to, nakon otplate investicije klijent ostvaruje pozitivne novčane tokove u razdoblju otplate i dugoročnih ušteda.

Dodatna prednost ESCO modela predstavlja činjenica da tijekom svih faza projekta korisnik usluge surađuje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu, a ne sa više različitih subjekata, čime se u velikoj mjeri smanjuju troškovi projekata energetske učinkovitosti i rizik ulaganja u njih. Također, ESCO projekt obuhvaća sve energetske sustave na određenoj lokaciji što omogućava optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ušteda. Korisnici ESCO usluge mogu biti privatna i javna poduzeća, ustanove i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

ESCO model je izvorno razvijen u Europi, a kasnije se kao koncept proširio i u Sjevernu Ameriku. Najveća ulaganja u energetsku učinkovitost i razvoj ESCO modela provedena su upravo u Njemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji, stoga su ova tržišta najrazvijenija i služe kao primjeri dobre prakse na globalnoj razini.

Nakon pune otplate investicije kroz uštede, naša tvrtka izlazi iz projekta te sve pogodnosti projekta predajemo klijentu. Bitno je naznačiti da su svi naši projekti u potpunosti detaljno prilagođeni zahtjevima i željama klijenta te se uvijek za vrijeme ili nakon provedbe projekta možemo dogovoriti proširenje i nadogradnju usluge kroz dodatnu rekonstrukciju, proširenje zone obuhvata projekta te druge slične zahvate, uz odgovarajuću podjelu investicije.

Važno je znati:

ESCO model poslovanja svojim krajnjim korisnicima omogućuje provođenje investicija u povećanju energetske učinkovitosti javne rasvjete bez unaprijed osiguranih sredstava u proračunu i bez povećanja proračunskih rashoda.

ENBEKON svojim inovativnim pristupom i jasno razrađenim modelom povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete omogućuje gotovo trenutne uštede bez ulaganja vlastitih sredstava, čime se u potpunosti eliminira mogućnost povećanja rashoda jedinicama lokalne samouprave proizašlih iz eventualnih povećanja cijene električne energije.

ENBEKON d.o.o. | Folnegovićeva 1C | 10000 Zagreb | Hrvatska | T: +385 1 3535 260 | F: +385 1 3535 261 | E: info@enbekon.hr

O grupi

Osnivač tvrtke ENBEKON d.o.o. je VR Enbekon eG, registrirana njemačka zadruga usmjerena na razvoj energetskih projekata. Zadruga je osnovana u svibnju 2009. godine kao inicijativa korporativnih banaka Volksbank Raiffeisenbank iz njemačke savezne države Baden-Württemberg. U listopadu 2011. godine uprava VR Enbekon eG prebačena je iz bankarske inicijative industrijskim partnerima radi brže provedbe projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini.