parallax background

LED rasvjeta

Potreba za sustavnom rekonstrukcijom sustava javne rasvjete kod gradova i općina javlja se iz razloga što će se do 2017. godine zabraniti distribucija gotovo 80% trenutno korištenih sijalica u javnoj rasvjeti na teritoriju država članica Europske unije. Iako rekonstrukcija javne rasvjete primjenom energetski učinkovitih izvora svjetlosti može značajno smanjiti troškove električne energije i održavanja, ona predstavlja veliki problem za jedinice lokalne samouprave zbog visine početnih ulaganja.

Javna rasvjeta od izuzetnog je doprinosa javnoj i prometnoj sigurnosti. Osiguravanje dobre vidljivosti na prometnicama tijekom noći iziskuje znatnu količinu električne energije i novčanih sredstava. Za jedinice lokalne samouprave sa starijim i neučinkovitim sustavima, na javnu rasvjeta troši se i do 30% ukupne potrošnje električne energije. Korištenjem LED tehnologije moguće je ostvariti veliki potencijal energetskih i troškovnih ušteda u sustavima javne rasvjete.

Veliki potencijal energetskih ušteda u javnoj rasvjeti prepoznat je od strane Europske unije, koja je u periodu između 2010.g. i 2017.g. pokrenula politiku sustavnog povlačenja mnogih neučinkovitih i neekoloških tipova sijalica korištenih za javnu rasvjetu. Sukladno propisu EC 245/2009 određene grupe proizvoda više se neće moći nabavljati na tržištu Europske unije. Grupe proizvoda koje se povlače iz proizvodnje odnose se na gotovo 80% sijalica koje se trenutno koriste u sustavima javne rasvjete, a među njima su i visokotlačne natrijeve (NaVT) te visokotlačne živine (VTFE) sijalice.

U Republici Hrvatskoj 2011. godine je donesen Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, NN 114/2011) kojim se uređuju načela zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne energije, obvezni načini rasvjetljavanja, mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim onečišćenjem, odgovornost proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju i druga pitanja.

LED tehnologija javne rasvjete nudi visoke energetske i troškovne uštede te relativno kratki period povrata investicije. LED tehnologija zadnjih godina ubrzano se razvija te postaje troškovno prihvatljivija i energetski učinkovitija. Značajan potencijal smanjenja troškova ugradnjom LED izvora svjetlosti (40-60%) financijski opravdava visoke početne troškove investicije u modernizaciju sustava javne rasvjete.

Neke od prednosti LED svjetiljki: visoka energetska učinkovitost (više od 100 lm/W), niski troškovi održavanja, bez UV i IC zračenja, mogućnost izbor temperature boje svjetla (toplo/hladno, odnosno od 3000 K do 5000 K), mogućnost preciznog usmjeravanje svjetla na površinu koja se želi rasvijetliti (eliminacija svjetlosnog onečišćenja), visoka mogućnost regulacije izlaznog svjetlosnog toka te ostvarenja dodatnih energetskih ušteda (upravljanje radom i potrošnjom) te dugi životni vijek (od 50.000 do 100.000 radnih sati, odnosno od 12 do 24 godine).

Rekonstrukcija javne rasvjete koristeći LED tehnologiju zahtijeva značajna početna investicijska ulaganja, koja često predstavljaju nepremostivu prepreku za većinu gradova i općina. ENBEKON omogućuje jedinicama lokalne samouprave realizaciju investicija u sustav javne rasvjete bez opterećivanja gradskog/općinskog proračuna za investicije.

Ostvarene energetske i troškovne uštede koje se javljaju nakon rekonstrukcije koriste se za pokrivanje investicijskih i kapitalnih troškova tvrtke ENBEKON. Nakon isteka Ugovora, grad ili općina ima koristi od provedene rekonstrukcije zbog energetskih i novčanih ušteda koje se ostvaruju i nakon isteka ugovornog odnosa.


A - prije izvedbe projekta (visoki troškovi za energiju)
B - nakon izvedbe projekta - vrijeme povrata investicije (sniženi troškovi i postignute uštede iz kojih se otplaćuje investicija)
C - nakon izvedbe projekta - vrijeme nakon povrata investicije (sniženi troškovi za energiju i dugogodišnje financijske uštede)

Prednost ENBEKON financiranja u odnosu na realizaciju rekonstrukcije proračunskim novcem (samostalno provođenje projekta rekonstrukcije od strane grada ili općine) leži u činjenici kako tvrtka ENBEKON pri realizaciji projekta nudi ključ u ruke uslugu koja uključuje sljedeće: izradu projektne dokumentacije, dobavu opreme i izvedbu radova, uslugu održavanja ili stručnu podršku već postojećem održavatelju sustava javne rasvjete, garantirane energetske i troškovne uštede te garantirani funkcionalni rad (otklanjanje svih kvarova ili grešaka u radu) tijekom trajanja ugovornog odnosa.

ENBEKON d.o.o. | Folnegovićeva 1C | 10000 Zagreb | Hrvatska | T: +385 1 3535 260 | F: +385 1 3535 261 | E: info@enbekon.hr

O grupi

Osnivač tvrtke ENBEKON d.o.o. je VR Enbekon eG, registrirana njemačka zadruga usmjerena na razvoj energetskih projekata. Zadruga je osnovana u svibnju 2009. godine kao inicijativa korporativnih banaka Volksbank Raiffeisenbank iz njemačke savezne države Baden-Württemberg. U listopadu 2011. godine uprava VR Enbekon eG prebačena je iz bankarske inicijative industrijskim partnerima radi brže provedbe projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini.